Sélectionner une page

Date

Du 30 avril au 4 mai 2019

Adresse

Hall de l’Uni-Mail
Boulevard du Pont d’Arve 40

Langue·s

française, albanaise, anglaise

Type d'événement

Exposition

Suivez notre événement sur

Organisateur·s

AEAG, UPA

Description

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre »
Winston Churchill

Pour les 20 ans de la commémoration des de la guerre du Kosovo, l’Association des Etudiant.e.s Albanais.es de Genève (AEAG), en collaboration avec l’Université Populaire Albanaise (UPA) ouvrira une exposition sur la guerre du Kosovo, à l’Université de Genève, UNIMAIL, du 30 avril 2019 au 4 mai 2019.

Plus précisément, il s’agit d’une exposition de photos de photographes de renom de l’agence Magnum, qui en immortalisant la douleur humaine amère laissée par la guerre, ont témoigné mieux que n’importe qui sur notre passé récent.

Il s’agit d’un travail sur les mémoires afin d’attirer les regards du public sur le passé récent du Kosovo, dans le but de pousser à la réflexion sur les effets néfastes d’un conflit, d’une guerre. Le but est donc d’informer le public sur cette guerre, dont les plaies sont encore fraiches. En parler, c’est empêcher à ce que cela se reproduise à nouveau.

Enfin, le mardi 30 avril à 19h, une table ronde aura lieu dans la salle MR290 à l’Uni-mail.

*****SHQIP*****

“Një popull që harron të kaluarën e tij është i dënuar ta ripërjetojë atë”.
Winston Churchill

Për 20 vjetorin e përkujtimit të luftës në Kosovë, Shoqata e Studentëve Shqiptarë të Gjenevës (ShSShGj)në bashkëpunim me Universitetin Popullor Shqiptar (UPSh)
do të hapë një ekspozitë rreth luftës në Kosovë. Kjo ekspozite do te mbahet në Universitetin e Gjenevës, në Unimail, nga 30 prilli deri më 4 maj 2019. Më saktë, kjo është një ekspozitë fotografike nga fotografë të njohur nga agjencia « Magnum », e cila përjetëson nëpërmjet fotografive, vuajtjet e njerëzve si pasojë e luftës, duke dëshmuar më mirë se kushdo të kaluarën tonë të dhimbshme të këtyre viteve të fundit.

Kjo është një punë e bazuar në kujtimet e kohës së luftës në Kosovë me qëllim tërheqjen e vëmendjes së publikut, në mënyrë që ta bëjë atë të reflektojë mbi pasojat e dëmshme të saj. Qëllimi pra, është të informojë publikun për këtë luftë, plagët e së cilës janë ende të freskëta. Të flasësh për këtë temë, do të thotë ta ndalosh atë që të ndodhë sërish.

Së fundmi, të martën, më 30 prill në orën 19, një tryezë e rrumbullakët do të mbahet në sallën MR290 në Uni-mail.

Share This