Sélectionner une page

Date

13.12.2019
18h30

Lieu

Uni-Mail – Salle : MS160
Boulevard du Pont d’Arve 40
1205 Genève

Type d'événement

Promotion, discussion

Organisateur·s

AEAG ; Consulat du Kosovo ; la Chambre du Commerce, d’Industrie et de Services Suisse-Kosovo, Artists-Ways.

Suivez notre événement sur

Description

Së bashku me Konsullatën e Kosovës, me Dhomen e Tregtisë, e Industrisë dhe e Shërbimeve Zvicër-Kosovë, si dhe me Fondacionin Artists-Way, shoqata jonë ka kënaqësinë t’ju ftojë në ngjarjen tonë të rradhës.

Do të kemi nderin të presim studiuesen dhe sociologen Anna Di Lellio dhe ilustruesin Dardan Luta të cilët do të prezantojnë librin e tyre vizatimore “Dimri i gjatë i vitit 1945 Tivar”.

Puna e tyre ka të bëjë me ngjarjet që u ndodhen në vitin 1945 në Tivar. Qyteti në të cilin partizanët jugosllavë ekzekutuan më shumë se një mijë shqiptarë. Kjo ngjarje tragjike historike ka qenë shumë pak e dokumentuar dhe asnjëherë nuk është njohur zyrtarisht nga autoritetet jugosllave. Deri më tani, vlerësimet e numrit të shqiptarëve të vrarë sillen nga 400 në 4.200.

Do të kemi gjithashtu privilegjin të shijojmë punën artistike të Dardan Lut-ës, anëtar i Akademisë së Arteve të Prishtinës.

Ngjarja jonë do të mbahët me 13 Dhjetor në orën 18:30 në Uni-Mail (40 boulevard du Pont d’Arve) në sallen : MS160.

************************

En collaboration avec le Consulat du Kosovo, la Chambre du Commerce, d’Industrie et de Services Suisse-Kosovo, ainsi que la fondation Artists-Way, notre association a le plaisir de vous inviter à notre prochain événement.

Nous aurons l’honneur d’accueillir la chercheuse et sociologue Anna Di Lellio et l’illustrateur Dardan Luta qui nous présenterons leur bande dessinée intitulée « Le long hiver de 1945 à Tivar ».

Leur travail relate les faits ayant lieu en 1945 à Tivar. Ville dans laquelle les partisans yougoslaves ont exécuté plus d’un millier d’Albanais. Cet tragique événement historique a été très peu documenté et n’a jamais été officiellement reconnu par les autorités yougoslaves. À ce jour, les estimations sur le nombre d’Albanais tués varient entre 400 à 4’200.

Nous aurons également le privilège d’apprécier le merveilleux travail artistique de Dardan Luta, membre de l’Académie des Arts de Prishtina.

Notre événement aura lieu le 13 décembre à 18h30 à Uni-Mail (40 boulevard du Pont d’Arve) dans la salle : MS160.

Share This