Sélectionner une page
Me Studentët

Me Studentët

Ky është mendimi i nje studenteje shqiptare ne Universitetin e Gjenevës, e cila ka vendosur te kryejë studimet ne Zvicër, nisur nga problemet për te cilat studentët sot po protestojnë. Really proud that you stood up for yourselves!  Nuk besoj qe Tirana ka qene me me...
Me Studentët

Me Studentët

Ky është mendimi i nje studenteje shqiptare ne Universitetin e Gjenevës, e cila ka vendosur te kryejë studimet ne Zvicër, nisur nga problemet për te cilat studentët sot po protestojnë. Really proud that you stood up for yourselves!  Nuk besoj qe Tirana ka qene me me...