Sélectionner une page
Vota e diasporës në Kosovë

Vota e diasporës në Kosovë

Kosova aktualisht po hyn në një garë të re elektorale. Në fakt, zgjedhje të reja të parakohshme legjislative janë caktuar për 14 Shkurt 2021 nga Ushtruesja e Detyrës së Presidentit të Kosovës znj. Vjosa Osmani. Si shoqatë shqiptare me seli në Zvicër, kemi vendosur të vëmë në pikëpyetje rolin tonë si votues në Kosovë.

Le vote de la diaspora du Kosovo

Le vote de la diaspora du Kosovo

Le Kosovo entre actuellement dans une nouvelle course électorale. En effet, de nouvelles élections législatives anticipées ont été fixé le 14 février 2021 par la Présidente du Kosovo Vjosa Osmani. En tant qu’association albanaise nous avons décidé de nous questionner sur notre rôle en tant qu’électeurs du Kosovo habitant en dehors de ce territoire.

Qui appelle-t-on quand la police tue ?

Qui appelle-t-on quand la police tue ?

Le jour de cet événement choquant, nous avons lu les nouvelles et malheureusement la première n’était pas bonne. Un jeune de notre âge avait quitté sa maison pour ne jamais y revenir, et ce non pas à cause d’un accident ou d’un événement prévisible qui conduirait à une fin tragique, mais parce qu’il a été tué par une personne qui a la responsabilité légale et peut-être morale de le protéger lui ainsi que chacun d’entre nous.

Qui appelle-t-on quand la police tue ?

Kë telefonojmë kur policia vret ?

Ditën e ngjarjes kaq tronditëse, lexuam lajmet dhe për fat të keq lajmi i parë nuk qe një lajm i mirë. Një bashkëmoshatar i yni kishte dalë nga shtëpia për mos u kthyer më dhe kjo jo pas një aksidenti apo një rrjedhe ngjarjesh te parashikueshme për një fund tragjik, por sepse u vra nga dikush që kishte detyrën ligjore dhe ndoshta morale të mbronte atë dhe secilin prej nesh.

Njoftim për shtyp : Lufta e Kosovës dhe drejtësia

Njoftim për shtyp : Lufta e Kosovës dhe drejtësia

Shoqata e Studentëve Shqiptarë të Gjenevës, së pari vendos një pikëpyetje mbi rolin e Dhomave të Specializuara të Gjykatës së Kosovës dhe së dyti, rikujton rezistencën e UÇK-së ndaj forcave te armatosura serbe në Kosovë.